W Twoim koszyku nie ma jeszcze żadnych produktów.
Skorzystaj z wyszukiwarki lub przejdź do listy produktów.

Zaloguj

Rejestracja

Kategorie

Opakowania 500g (10)

Opakowanie 250g (10)
Akceptujemy płatności

Standardowe_logo_PayPal


Regulamin

Sklep internetowy, prowadzony jest przez:
Geocarbon energia
NIP: 6443510387


Nr rachunku: ING Bank Śląski:   10 1050 1100 1000 0090 3130 5486

Strony transakcji

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest właściciel Sklepu tj. firma Geocarbon zwana dalej Sprzedawcą.

2. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez nas na stronie www.sklep.maca-polska.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie. Koszty przesyłki leżą po stronie Kupującego.

3. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.

5. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem 571-207-493.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty i w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.

7. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane.

8. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji i złożenie zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu, brak decyzji Klienta jest równoznaczne z rezygnacją ze złożenia zamówienia.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia.

10. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu oraz czas kompletowania przesyłki.

11. Informacje o kosztach związane z wysłaniem przesyłki znajdują się w dostępnej na stronie internetowej sklepu zakładce "Koszty i czas dostawy".

12. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
- Gotówką, przy odbiorze produktu w siedzibie firmy,
- Gotówką, przy odbiorze przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej (Przesyłka pobraniowa),
- Przelewem, na konto bankowe firmy Geocarbon (realizacja zlecenia możliwa po wysłaniu przez zamawiającego potwierdzenia przelewu).

13. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

14. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji". W przypadku odbioru przedmiotu zakupu w siedzibie Geocarbon, Klient jest tak samo zobowiązany do sprawdzenia przesyłki będącej przedmiotem przeprowadzonej transakcji.

15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

16. Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.sklep.maca-polska.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na www.sklep.maca-polska.pl należy kontaktować się z obsługą sklepu.

17. Wszystkie Produkty przedstawione w naszej ofercie posiadają Certyfikat wydany przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach.

Postanowienia końcowe

W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). GeoIndustrial Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.

Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez Sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 


 

 

Newsletter

Dodaj swój e-mail, a będziesz stale informowany o promocjach i najnowszych produktach w ofercie naszego sklepu.

dodaj

usun


Polecamy


MACA ŻELATYNIZOWANA MIX 500g

MACA ŻELATYNIZOWANA MIX 500g

Suszona na słońcu

89,00 zł


MACA ŻELATYNIZOWANA MIX 250g

MACA ŻELATYNIZOWANA MIX 250g

Suszona na słońcu

49,00 zł